TIẾNG NHẬT RẤT THẬT – TẬP 3 – NHỮNG ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH | DU HỌC NHẬT BẢN SEABIRD

TIẾNG NHẬT RẤT THẬT là 1 chuỗi các video về tiếng Nhật. Giúp các bạn có thể sử dụng tiếng nhật ngay trong giao tiếp hàng ngày mà không đặt nặng vấn đề về ngữ pháp hay từ vựng. Các video được chia thành các chủ đề ,các tình huống khác nhau để các bạn dễ hình dung và học được một cách dễ dàng hơn! Các bạn muốn chúng mình làm thêm những video khác, những chủ đề khác nhé!