Cảm nhận học viên Dương Chí Quân

Sau khóa học đào tạo lỹ năng mềm tại trung tâm du học Nhật Bản Seabird, học viên Dương Chí Quân đã viết lên những dòng cảm nhận: Trải qua khóa học đào tạo kỹ năng của trung tâm em cảm thấy mình rất hạnh phúc khi nghe những chia sẻ về trải nghiệm của anh Nguyễn Minh Phong đã giúp em mở ra được nhiều điều trong cuộc sống là những hành trang cho cuộc sống của em................................

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Công ty CP TM & DV Seabird Việt Nam

Địa chỉ Trụ Sở : Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội
Điện thoại: (04) 3386 2258 Di động: 098 3320 228
Email : Seabirdvietnam@gmail.com
Website: seabird.edu.vn